Chiều 16/5, Hiệp hội Tre huyện Quan Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự chỉ đạo có đồng chí Phạm Quang Tuấn –Phó Chủ tịch UBND huyện. cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các phòng ban, ngành huyện; các chủ tịch, Phó chủ tịch 12 xã thị trấn và các đại biểu chính thức của Hội hiệp Tre huyện Quan Sơn.

Toàn cảnh Đại hội

Huyện Quan Sơn có diện tích tự nhiên là 92.662.45 ha. Hàng năm, sản lượng khai thác tre luồng khá lớn. Thu nhập từ cây tre luồng chiếm khoảng 70% đến 80%. Diện tích rừng hiện có: 86.033, 71 ha trong đó (Diện tích có rừng tự nhiên : 71.157,24; diện tích rừng trồng đã thành rừng 11.547,32 ha; Diện tích rừng trồng chưa thành rừng: 3.329,15 ha). Độ che phủ rừng năm 2023 đạt 89,25% là một trong những huyện có độ che phủ rừng cao nhất tỉnh Thanh Hóa, là huyện biên giới với 84 km đường biên tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay, Sầm Tớ – tỉnh Hủa Phăn (nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 6.142 ha được cấp chứng chỉ FSC.

Các đại biểu tham dự

Nhằm nâng cao giá trị tre luồng huyện Quan Sơn. Theo đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Tre huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; của Giám đốc sở nội vụ tại tờ trình số 245/TTr-SNV ngày 25/3/2024. Cho phép thành lập Hiệp hội Tre huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. hiệp hội Tre huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn và các cơ sở, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Trên địa bàn toàn huyện ước có trên 6.500 hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động trồng, khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại các cây họ tre. Đối với cơ sở chế biến lâm sản: Tổng số có 71 cơ sở, trong đó có 04 cơ sở môc dân dụng, có 67 cơ sở chế biến lâm sản ngoài gỗ. Nằm trên địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ đầu, Đại hội xây dựng và thông qua một số nhiệm vụ và chiến lược tập trung, như: Kiện toàn bộ máy tổ chức, điều lệ hoạt động; thành lập các chi hội theo địa bàn, loại hình, ngành nghề sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ nhau phát triển vững mạnh; tập hợp, hệ thống hóa và cung cấp các văn bản pháp quy hiện hành trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tre luồng cho các hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu và thường xuyên cung cấp các thông tin kinh tế – kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tre luồng cho các hội viên…

Đồng chí Phạm Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu Tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, đề nghị ngay sau khi Đại hội thành công Hiệp hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban dơn vị các cấp có thẩm quyền liên quan sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức; điều lệ Hiệp hội sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành điều lệ của Hiệp hội đúng với quy định của pháp luật, sớm di vào hoạt động.

Hiệp hội cần chủ động tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các cộng đồng doanh nghiệp; Hiệp hội mở rộng số lượng, chất lượng của Hiệp hội Tre; Hiệp hội thực sự là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện cảu các doanh nghiệp, cá nhân,mọi thành phần kinh tế đang tham gia kinh doanh cây họ Tre tren địa bàn huyện Quan Sơn.

Tăng cường xây dựng mối quan hệ, phối hợp, hợp tác với các cấp, các ngành địa phương, nhất là các phòng ban, ngành huyện; tích cực gây dựng nguồn tài chính hiệu quả hoạt động hỗ trợ hội viên không ngừng nâng cao vị thế vai trò của Hiệp hội để xứng đáng là người đại diện bảo vệ hợp pháp chính đáng của hội viên.

Nâng cao khả năng, năng lực các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh là thành viên Hiệp hội theo hướng đổi mới, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, chế biến tinh. Quan tâm thường phối hợp các cơ quan có chuyên môn có liên quan, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chăm sóc, khai thác có giá trị; giữ gìn bảo vệ các diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội và Ban chấp hánh Hiệp hội

Cuối cùng, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội Tre nhiệm kỳ mới gồm 51 thành viên, với ông Bùi Văn Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến lâm sản QH, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *