CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI


ISO 9001 – 2015


Chứng nhận an toàn thực phẩm của TUV


Chứng nhận an toàn thực phẩm của SGS


Chứng chỉ nhà máy SEDEX


Chứng chỉ FSC-FM


Chứng chỉ FSC – COC