Huyện Quan Sơn có hơn 86.000 ha rừng, trong đó phần lớn là diện tích các loại cây thuộc họ tre luồng… Trên địa bàn toàn huyện hiện có hơn 6.500 hộ gia đình và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia hoạt động trồng, khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ tre luồng.

Hiệp hội Tre luồng huyện Quan Sơn được thành lập nhằm gắn kết các chủ thể sản xuất, tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kết nối thị trường, từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của tre luồng. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *